Join ICOM

Armenia

Armenia

ICOM National Committee Armenia

All news

May 11, 2024

ԻԿՕՄ Հայաստանի նոր անդամները

ԵՊՀ պրոֆեսոր Լ. Ղարիբջանյանի անվան պատմության թանգարանում տեղի ունեցավ մեր նոր ամդամների քարտերի հանձնման արարողությունը:
ԻԿՕՄ Հայաստանի ինդիվիդուալ անդամների քանակը հատեց 200-ի շեմը:
🎉 Շնորհավորում ենք բոլոր նոր անդամներին: Բարի գալուստ ԻԿՕՄ Հայաստանի մեծ ընտանիք:
Now ICOM Armenia includes more than 200 individual members.
Welcome to ICOM Armenia family!

[instagram-feed]