Join ICOM

Armenia

Armenia

ICOM National Committee Armenia

All news

April 22, 2022

ԹԱՆԳԱՐԱՆՆԵՐԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՕՐ: ԹԱՆԳԱՐԱՆՆԵՐԻ ՈՒԺԸ:

Թանգարանների միջազգային օրվա պաստառը կարող եք ներբեռնել կից հղումով՝

http://https://imd.icom.museum/wp-content/uploads/sites/54/2022/04/IMD_2022_POSTER_FINAL_Armenian.pdf?fbclid=IwAR3tpbx1_K1Y9uS9_zRRm1-Rx-fBF2tmnA1-bQyB_2b7HUYiK3VmckOMHgQIMD_2022_POSTER_FINAL_Armenian

[instagram-feed]